Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του agift.gr. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα...

Όροι χρήσης διαγωνισμού

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε» (ή η «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Γαλάτσι, Αγίας Γλυκερίας 37α, διοργανώνει διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Facebook υπό τους κάτωθι όρους.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εξαιρουμένων των εργαζομένων στη ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε, καθώς και των συζύγων και των συγγενών τους έως Α΄ και Β' βαθμού.

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Facebook και στο Instagram (Agift.gr).

4. Η διαδικασία συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό είναι η εξής: Οποιοσδήποτε χρήστης του Facebook ή του Instagram επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνει Like στο Post, Follow στο @agift.gr, Τag 3 φίλους και Comment

5. Κατόπιν των ανωτέρω, ολοκληρώνεται η έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού.

6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της εταιρείας ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε στο Γαλάτσι. Η επιλογή του νικητή θα είναι τυχαία.
Τα δώρα της κλήρωσης μέσα στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού είναι η εκ μέρους της εταιρείας, συμβατική υποχρέωση. Οι νικητές οφείλουν να παρουσιασθούν για την αποδοχή του δώρου εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης των στοιχείων ταυτότητάς τους ή σε άλλο χρόνο, κατόπιν ρητής συνεννόησης με την εταιρεία.

7. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης με ηλεκτρονικό μήνυμα (προσωπικό μήνυμα- inbox) της εταιρείας στoν προσωπικό τους λογαριασμό Οι νικητές οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους για το αποτέλεσμα να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στην εταιρεία.

8. Με το ως άνω προσωπικό μήνυμα, ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί σχετικά με το δώρο, την αποδοχή του και τη διευθέτηση όλων των λεπτομερειών αυτού κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα που για λόγους διαφύλαξης ασφάλειας της διαδικασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και του κάθε τυχερού νικητή, η διευθέτηση των λεπτομερειών και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αποδοχής ή άρνησης του δώρου και η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης του αποτελέσματος της κλήρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω ορισθείσα διαδικασία δεν ολοκληρωθεί μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία είτε διότι ο νικητής δεν ανευρίσκεται παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας της εταιρείας ή αυτός δεν επικοινωνεί με την ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε, ή αυτός αρνηθεί την παραλαβή του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, ή ακυρωθεί κατά τα κατωτέρω από την ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως παραδώσει το αδιάθετο από την κλήρωση δώρο στον κατά τη σειρά ανάδειξης από την κλήρωση αμέσως επόμενο επιλαχόντα νικητή που θα ανταποκριθεί.

9. Απαγορεύεται ρητά η αντικατάσταση του διαγωνιζόμενου από έτερο πρόσωπο προκειμένου αυτό να συμμετέχει στη σχετική κλήρωση.

10. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε να αναρτήσει και να διατηρήσει αναρτημένα τα ονόματά τους, εφόσον το επιθυμεί (η Εταιρεία), στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, καθώς και σε όποιο τηλεοπτικοακουστικό μέσο κριθεί απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαφημιστικών σκοπών της εταιρείας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος). Άρνηση οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή και του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, νομιμοποιεί την εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου ή και να το ανακαλέσει.

11. Το δώρο είναι προσωπικό, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το δε δικαίωμα παραλαβής του δώρου δεν εκχωρείται από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατά την παραλαβή του δώρου ο νικητής πρέπει απαραιτήτως να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά ή το διαβατήριό του αλλιώς χάνει το δικαίωμα στο δώρο που κέρδισε.

12. Συμμετοχές με ακατάλληλο περιεχόμενο ή προσβλητικό ακυρώνονται αυτομάτως από τη διοργανώτρια εταιρεία χωρίς να φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες.

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

14. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου και του δώρου), της διάρκειάς του, της ημερομηνίας και της ώρας διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά την απόλυτη κρίση της. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην σελίδα της εταιρείας στο Facebook ή στο Instagram (Agift.gr) χωρίς οιαδήποτε έτερη υποχρέωση της να ειδοποιήσει προσωπικά καθένα εκ των συμμετεχόντων του διαγωνισμού.

15. Η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του δώρου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ρητώς εξαιρουμένης οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης της ιδίας προς το νικητή ή οποιοδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του δώρου (ταξιδιού) ή από τη μη έγκαιρη υλοποίηση αυτού.